Yazınsal İnsanlık Tarihinin ilk Kozmogonisi

Authors

  • Ekrem Şeker

Keywords:

Sümerler, Sümer Kozmogonisi, Sumerians

Abstract

Sümerler günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce yazıyı keşfederek dünya tarihinde kalıcı bir iz bırakmışlardır. Bir asır öncesine kadar onların isimleri tamamen unutulmuştu, ancak yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen kil tabletler üzerine yazdıkları çivi yazısı sayesinde isimlerini bir daha belki hiç unutulmamak üzere bize tekrar hatırlattılar. Bu kil tabletler Sümerlerin isimlerini hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda onların dil, din, felsefe, ahlak, hukuk, estetik, kısacası inanç  ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmamızı da sağladı. Tabletler Sümerlerin bugün anladığımız şekliyle sistematik felsefeyi geliştirebilmiş ve kullanmış olduklarına ilişkin bilgi vermemekle birlikte, onların evrenin doğası, kökeni ve işleyiş düzeni üzerine düşünüp tartıştıklarını, dünyanın devinimi ve zaman sistemi ile ilgili düzenlemeler yaptıklarını ve sistemli bir medeniyet kurduklarını biliyoruz. Bu çalışmamızda, yazıyı bulan insanların evrenin doğuşu, sınırları, düzenlenmesi ve bunların arkasındaki tanrısal güç hakkındaki düşünce ve inançlarını ele almaya çalıştık.

Downloads

Published

2018-10-27

How to Cite

Şeker, E. (2018). Yazınsal İnsanlık Tarihinin ilk Kozmogonisi. Turkbilim International Journal of Social Sciences, (2). Retrieved from http://www.turkbilim.com/index.php/turkbilim/article/view/9