Sebk-i Hindî Üslubu ve Nâilî

Authors

  • Emre Yıldızer Erzurum Technical University

Keywords:

Sebk-i Hindi, Naili, Türk Edebiyatı, Edebi Üsluplar

Abstract

Klasik Türk edebiyatının 17. yüzyıl başlarından itibaren ortaya çıkan Sebk-i Hindi üslubu çok ince ve girift hayallere dayanan bir üsluptur.  Sebk-i Hindi İran’dan Hindistan’a göçen Fars şairleri tarafından, ağır taassup sonucu daha serbest bir ortamda oluşturdukları şiir harekâtıdır. Sebk-i Hindî’de sözden ziyade anlam öne çıkarılmış, şairler az sözle geniş, derin, zarif hayalleri anlatmaya çalışmıştır. Anlamın derinleşmesi hayal dünyasının genişlemesini sağlamış ve insanların iç dünyası muhayyile ile anlatılmıştır. Bu bağlamda Sebk-i Hindi akımının oluşumu Divan şiirlerine kazandırdıkları,  hangi şairlerin bu oluşum çevresinde yer aldıkları ele alınmıştır. Ayrıca Sebk-i Hindi anlayışı içerisinde şiirler yazan Naili ve Divan edebiyatına getirdiği yenilikler anlatılmaya çalışılmıştır.

Downloads

Published

2018-11-19

How to Cite

Yıldızer, E. (2018). Sebk-i Hindî Üslubu ve Nâilî. Turkbilim International Journal of Social Sciences, (2). Retrieved from http://www.turkbilim.com/index.php/turkbilim/article/view/10