Yeni Bir Düzen Aracı Olarak Celali Takvim
Muhammet Gündüz
PDF

Keywords

Takvim
Celali Takvim
Celaleddin Melikşah
Takvim-i Celali
Ömer Hayyam

How to Cite

Gündüz, M. (2017). Yeni Bir Düzen Aracı Olarak Celali Takvim. Turkbilim International Journal of Social Sciences, (1). Retrieved from http://www.turkbilim.com/article/view/1

Abstract

Takvimler toplumsal düzeni sağlamak ve yazılı kayıtları doğru bir şekilde işlemek için oluşturulan yöntemlerdir. Günümüze kadar pek çok toplum gündelik işlerde bir düzen oluşturmak ve bu düzeni sürekli hale getirmek için pek çok takvim sistemi oluşturmuş ve kullanmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Celaleddin Melikşah döneminde Selçuklu Devleti tarafından kullanılan Hicri Takvim de bu takvim sistemlerinden biridir. Ancak Hicri Takvim’in ay sistemini esas alması nedeniyle mevsimler yıllara göre farklı aylara denk gelmekteydi. Bu da devlet işlerinin yönetimi ve denetimi için sıkıntılar oluşturuyordu. Celaleddin Melikşah’ın emri ile Hicri Takvim’in neden olduğu karışıklığı ortadan kaldıracak yeni bir takvim sistemi oluşturuldu. Melikşah’a ithafen Celali Takvimi denilen bu yeni takvim sistemi devlet işlerinde meydana gelen pek çok sorunu çözdü. Bu çalışmada Türklerin kullandığı önemli takvimlerden biri olan Celali Takvim’in oluşturulma süreci, yapısı ve oluşturulan yeni sistemin toplum ve devlet düzeni için faydası incelenecektir.

PDF

The authors keep the copyrights of the published materials with them, but the authors are aggee to give an exclusive license to the publisher that transfers all publishing and commercial exploitation rights to the publisher. Unless an APC has been paid by the author(s), all published articles are available upon subscription only until the publisher voluntarily grants open access rights to the unsubscribed users. By default, the subscription-only period for the journal is one year after the date the article was published. The publisher holds the right to prolong the subscription-only period or amend to an earlier time, after which the articles are shared under a CC BY-NC-ND license.