(1)
Şeker, E. Yazınsal İnsanlık Tarihinin Ilk Kozmogonisi. TurkBilim 2018.