(1)
Gündüz, M. Yeni Bir Düzen Aracı Olarak Celali Takvim. TurkBilim 2017.